Målarens hemligheter: Så skapar du ett perfekt resultat

För att få ett professionellt resultat när du målar behöver du rätt kunskaper och teknik. I den här artikeln kan du läsa mer om de olika metoder en professionell målare använder sig av för att få till så bra resultat som möjligt.

Väl utförd målning börjar med rätt förberedelser
Förberedelse av ytan som ska målas är en av de viktigaste delarna av målningsprocessen för måleri stockholm. Ytan ska vara helt ren och torr innan måleriet påbörjas. Om väggen har hår eller sprickor kan dessa fyllas i med spackel. När spacklet torkat har du en jämt och snygg yta som är redo att målas. Ojämna eller orena ytor kan leda till att färgen blir flammig samt att den inte fäster ordentligt.

Använd rätt teknik när du målar
Att du använder rätt teknik när du målar gör så klart stor skillnad för slutresultatet. När du målar med pensel ska du använda ett lätt tryck för att undvika att den böjer sig och orsakar fläckar. Måla alltid från topp till botten och se till att färgen täcker hela ytan. Om du behöver flera lager färg, vänta tills det första lagret har torkat innan du målar nästa. Detta är viktigt för att undvika att färgen rinner. En annan vanlig orsak till rinnande färg är att för mycket färg hamnar på penseln. Se till att du har tillräckligt med färg på penseln utan att överbelasta den.

Välj rätt penslar och verktyg
Att välja rätt penslar och verktyg är också viktigt för att få ett bra resultat. Använd en pensel med syntetborst när du ska måla med vattenbaserad färg och en pensel med naturborst när du ska måla med oljebaserad färg. Välj även rätt verktyg, till exempel en färgskrapa för att ta bort gammal färg, eller en färgspruta om du ska måla stora ytor.

Du kan låta en professionell målare göra jobbet
Att måla om ett rum kan vara ett roligt och givande projekt, men det kan också vara utmanande om du inte har rätt kunskaper eller verktyg. Det enklaste sättet att klara av ett måleriprojekt är förstås att du anlitar en certifierad målarfirma. De kan hjälpa dig inte bara med att utföra själva målandet utan också ge dig råd kring färgsättning och andra detaljer. Måleriföretag har dessutom ofta personal med kunskaper utöver måleri, så om du till exempel vill lägga nytt golv, byta lister eller ha hjälp med någon annan renoveringstjänst så kan de hjälpa dig med dessa också. Kom ihåg att jämföra många olika måleriföretag för att hitta det som är bäst för dig. Titta inte bara på deras priser utan begär också att få referenser från några tidigare projekt de genomfört.