När bör man slipa golv?

Att slipa golvet är nödvändigt då det måste underhållas med jämna mellanrum. Hur ofta man bör slipa golvet beror dock på materialet. Golv som är gjort av furu bör till exempel slipas vart femte år, medan ett golv gjort av ek kan hålla sig i bra skick i över tio år. Man brukar säga att ju hårdare träet är desto längre hållbarhet har det.

Måste man slipa hela golvet?
Att slipa hela golvet är rekommenderat, i synnerhet om det har spruckit eller om golvet får exempelvis en fläck – hör med golvslipningstockholmslän.se. Däremot går det bra att slipa oljade och hårdvaxoljade golv lokalt. Det är bra att fråga en expert om man är osäker på vad som gäller för respektive golv. När man ska måla ett golv behövs det nödvändigtvis inte slipas innan, då räcker oftast med en tvätt. Därefter kan man grundmåla och toppstryka. Är golvet däremot oljat är det mycket rekommenderat att slipa det först.

Varför slipar man golv?
Om man inte underhåller golvet kan det finnas risk att golvet tar för mycket skada, så att det istället måste bytas ut helt. Det är därför bra att slipa det med jämna mellanrum. Eftersom det ofta kommer in fukt och smuts i hemmet som gör att golvet slits kan det resultera i att golvet exempelvis spricker. Att byta ut ett golv tar längre tid och kostar mer än vad det gör att slipa det. Det är två bra anledningar till att det är viktigt att underhålla golvet och slipa det emellanåt.

Man kan slipa sitt golv själv
Om man inte vill anlita en hantverkare kan man slipa sitt golv själv. Dock bör man ha vissa saker i åtanke eftersom det inte alltid är lätt att slipa ett golv. Till en början är det en del material som är nödvändigt att han när man ska slipa golvet. Det är dammskydd, golvslip, kantslip, trekantslip, färgskrapa, grovdammsugare och andningsskydd. Det viktigaste är dock att ta reda på om man kan slipa golvet innan man startar. Har golvet ett toppskikt som är tunnare än 2,5 millimeter går det inte att slipa. Detta kallas för fanérgolv och måste bytas ut. I annat fall går det bra att slipa golvet.