Att starta egen snickarfirma

Det finns olika sätt du kan gå tillväga om du vill starta en egen snickarfirma. Du kan exempelvis välja att testa på hur det är samtidigt som du har andra jobb bredvid. I praktiken innebär det att du till exempel jobbar kvar som anställd samtidigt som du jobbar med ditt företag på sidan om. Det är ett bra alternativ för dig som har ett stort behov av ekonomisk trygghet under tiden och som inte har råd med några misstag. Men det är även ett bra alternativ om du i dagsläget trivs med ditt nuvarande jobb och inte gärna förlorar din position i första taget. Skulle det visa sig att du av någon anledning inte lyckas med din egna snickarfirma, kan du enkelt återgå till det gamla vanliga. Ett annat sätt är så klart att satsa allt på firman från dag ett. Det kan vara det enda sättet om du i dagsläget är arbetslös eller starkt ogillar ditt nuvarande arbete. Att satsa allt redan från början brukar dock innebära att det är större chans att lyckas då mer tid, vilja och energi läggs på företaget. Beroende på vilken modell som passar dig bäst, kan du välja att skaffa antingen F-skatt eller FA-skatt. Hur du ska ansöka om det hittar du mer information om på verksamt.se eller på Skatteverkets hemsida. Där finns även annan information som kan vara bra att känna till som egen företagare.